SISMS

Gmina Babiak

Zaprasza mieszkańców do rejestracji
w bezpłatnym systemie informacji lokalnej

Wybierz sposób powiadamiania

Pobierz bezpłatną aplikację BLISKO

Zamów powiadomienia SMS

Zarejestruj się przez formularz

Zamów powiadomienia E-mail

Zarejestruj się przez formularz

Nasze wiadomości

  • Aktualne sprawy dotyczące mieszkańców
  • Lokalne wydarzenia sportowe, imprezy
  • Zagrożenia i niebezpieczeństwa
  • Istotne utrudnienia i awarie
  • Informacje ważne dla lokalnej społeczności

Tylko zamówione
informacje

Bez reklam
i spamu

Z wiarygodnego
źródła

Zawsze
bezpłatnie

Nie wiesz jakich nadawców możesz
znaleźć w swojej miejscowości?

Sprawdź

Usługodawcą jest AMM Systems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Gajcego 19, 51–143 Wrocław, NIP: 895–193–26–64, REGON: 020843579, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu pod nr 0000314727 i kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN w całości opłaconym.
Dane osobowe Użytkowników Systemu SISMS, będących osobami fizycznymi są w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 administrowane wspólnie (współadministrowane) przez dwa podmioty:

  1. Usługodawcę.
  2. Nadawcę komunikatów:Gmina Babiak pl. Wolności 5, 62-620 Babiak NIP: 6661002045
Dane osobowe są podawane dobrowolnie przez Użytkownika.

Przetwarzane dane mogą obejmować: numer identyfikacyjny Urządzenia, imię, nazwisko Użytkownika, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, miejscowość, ulica, numer domu, rodzaj, daty i treści przesyłanych komunikatów, informacje o Nadawcach, do których serwisów zasubskrybował się Użytkownik, informacje o wyrażonych zgodach.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są główne w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Systemu SISMS oraz do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez obu administratorów.
Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odpowiedniej wyraźnej zgody.
Dane osobowe Użytkowników nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie są wykorzystywane do profilowania Użytkowników.
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6. ust 1 lit. a, b, c oraz f Rozporządzenia 2016/697.
Dane mogą być udostępnione innym podmiotom i organom w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub na podstawie zgody Użytkownika.
Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, Użytkownik może wycofać zgodę w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na legalność przetwarzania danych realizowane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (www.uodo.gov.pl).
Szczegóły dotyczące warunków przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przysługującym im praw w zawiązku z przetwarzaniem ich danych osobowych, ujęto w Polityce Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się w jej treścią.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Usługodawcy: e-mail: iod@ammsystems.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych AMM Systems sp. z o.o., ES Inkubator Przedsiębiorczości ul. Józefa Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Nadawcy, jeżeli został powołany, powinny zostać zamieszczone na stronie internetowej danego Nadawcy.